KvK: V-635-042   |   Bankrekening: NL42 INGB 0003 348868


Inschrijfformulier H.Z.V.O.

Voor het inschrijven downloadt u hier het inschrijfformulier. Vul deze in en sla deze op. Verstuur deze daarna naar: De competitieleider, de secretaris, de ledenadministratie en de penningmeester van de H.Z.V.O.

Inschrijfformulier
Download: Inschrijfformulier HZVO 2024-2025.doc