KvK: V-635-042   |   Bankrekening: NL42 INGB 0003 348868


H.Z.V.O. Ledenmutaties

LET OP

Voor ledenmuties downloadt u hier het formulier. Vul deze in en sla deze op. Verstuur deze daarna op naar: De ledenadministratie en de penningmeester van de H.Z.V.O.

Ledenmutatiekaart
Download: Ledenmutatiekaart_HZVO.doc

Overschrijvingsformulier
Download: Overschrijvingsformulier.doc