KvK: V-635-042   |   Bankrekening: NL42 INGB 0003 348868


Klachtenformulieren H.Z.V.O.

Alleen in te vullen door de Secretaris

Bij klachten downloadt u hier het klachtenformulier. Vul deze in en sla deze op. Verstuur deze daarna naar: De voorzitter en de secretaris van de H.Z.V.O.

Download: klachtenformulier HZVO.doc